Xem tất cả
S? ?? h??ng d?n th?m quan
Qu?ng cáo
 
 
Đợt tấn công cuối cùng
Di tích hang Huổi He
Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham quan Di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng
Tập huấn kỹ năng quản trị, biên tập tin, bài và ứng dụng E - Marketing trên website
 
Trưng bày hiện vật
Di tích hang Huổi He
Đây là nơi Bộ chỉ huy chiến dịch lựa chọn đặt làm Sở chỉ huy thứ hai trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, thuộc xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Sở chỉ huy chiến dịch đã đóng tại ...
TRẠM HẬU CẦN HỎA TUYẾN NÀ TẤU
Lán làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Di tích Đồi C2
Di tích cứ điểm 311 (đồn Căng Na)
Tin hoạt động
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham quan Di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng
Ngày 08/11/2016, trong chuyến thăm và làm việc với tỉnh Điện Biên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang dẫn đầu đoàn công tác đã tới ...
Tập huấn kỹ năng quản trị, biên tập tin, bài và ứng dụng E - Marketing trên website
Trong các ngày từ 24/10 đến 28/10/2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lớp tập huấn Kỹ năng quản trị, biên tập tin, bài và ứng dụng E - Marketing trên website cho cán bộ, viên chức đang ...
Đưa dịch vụ trải nghiệm vào Di tích Đồi A1
Nhằm phát huy giá trị Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch, triển khai cơ chế tự chủ, liên kết, đẩy mạnh xã hội hóa trên cơ sở khai thác các hoạt động dịch vụ, Bảo tàng ...
Bảo tàng CTLS Điện Biên Phủ tổ chức lớp tập huấn Kỹ năng thuyết minh và giao tiếp
Thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch giao năm 2016, trong các ngày từ 25/8 đến 31/8 năm 2016, tại Khách sạn Điện Biên Phủ - Hà Nội, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ phối hợp với Công ty Quản lý ...
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động Cuộc thi viết bài Thuyết minh giới thiệu các điểm di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2016
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chiến thắng Điện Biên Phủ và các di tích chiến trường Điện Biên Phủ, một trong những di tích đặc biệt cấp quốc gia và nâng cao trách nhiệm của người dân trong ...
Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2016
Thực hiện kế hoạch số 318/KH-BCĐ ngày 21/7/2016 của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Điện Biên ban hành kế hoạch vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du ...
 
 
  Th? vi?n ?nh
Liên k?t web
Th?ng kê
 

Trang thông tin điện tử BẢO TÀNG CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Nam Hải - Giám đốc
Địa chỉ: Phố 3, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoai: Văn phòng: 0230.3.828208. Phòng bán vé tại Bảo tàng: 0230.3.831341; Mail: btctlsdbp@gmail.com
Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ