Xem tất cả
S? ?? h??ng d?n th?m quan
Qu?ng cáo
 
  Giới thiệu chung      
HƯỚNG TỚI NGÀY DI SẢN VĂN HOÁ VIỆT NAM 23/11

Đây là dịp để tất cả chúng ta nhìn lại những thành quả của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá dân tộc đồng thời tiếp thêm động lực cho những người làm công tác này. Hiện nay, nước ta đã có nhiều di sản văn hoá được xếp hạng các Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới, Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại, Di sản văn hoá phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, Di sản tư liệu thế giới, Bảo tàng Việt Nam, Bảo vật quốc gia, Di tích quốc gia đặc biệt, Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia và nhiều di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Để đạt được những thành quả trên không chỉ là nỗ lực của ngành văn hoá mà còn là sự quan tâm giúp đỡ của Đảng và Nhà nước. Riêng đối với tỉnh Điện Biên, công tác bảo tồn di sản văn hóa luôn nhận được sự quan tâm của các cấp các ngành, tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 15 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng (gồm 1 di tích được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, 8 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và 6 di tích được xếp hạng cấp tỉnh). Nổi bật nhất trong đó, di tích cấp quốc gia đặc biệt, Quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ, nổi bật là các di tích thành phần như: Đồi A1, Đồi D1 (Tượng đài chiến thắng), Hầm chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (hầm Đờ Cát), Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng, công viên chiến thắng, Đường kéo pháo bằng tay tại Nà Nhạn, … Đó đều là những di tích có ý nghĩa vô cùng to lớn về mặt lịch sử, văn hóa, chính trị và mang định hướng chiến lược về du lịch lâu dài.

Trong những năm qua, công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị Di tích chiến trường Điện Biên Phủ đã có nhiều bước tiến, công tác xã hội hoá được tăng cường, thu hút được đông đảo các tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá. Từ năm 1962, chiến trường Điện Biên Phủ được nhà nước xếp hạng di tích cấp quốc gia; năm 2009, được nhà nước xếp hạng một trong 10 di tích cấp quốc gia đặc biệt; mới đây, tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã đề cử và công nhận Khu di tích chiến trường Điện Biên Phủ nằm trong danh sách 10 khu di tích lịch sử có giá trị được nhiều người biết đến.

Thực hiện Quyết định số 225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/2/2003 về việc “Xây dựng dự án tổng thể bảo tồn, tôn tạo, phát huy tác dụng khu di tích lịch sử Điện Biên Phủ”, hơn 10 năm qua, tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các bộ, ngành tiến hành đồng đều các mặt bảo tồn, tôn tạo di tích; thực hiện được một khối lượng lớn công việc bảo tồn, tôn tạo di tích chiến trường Điện Biên Phủ; nhiều di tích thành phần được khảo sát, xác định, phục hồi, tôn tạo, tạo thêm nhiều địa chỉ hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước.

60 năm trôi qua, chiến trường Điện Biên Phủ nay đã trở thành di tích quốc gia đặc biệt, là địa điểm du lịch đầy ý, góp phần vào phát triển du lịch, kinh tế cho địa phương cũng như khu vực Tây Bắc. Vậy nên, việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của Di tích chiến tường Điện Biên Phủ là một nhiệm vụ quan trọng không những của địa phương mà còn của cả nước. Tuy nhiên, do chủ trương san lấp trận địa lấy đất sản xuất, mở rộng nông trường, đặt cơ quan hành chính tỉnh Điện Biên tại trung tâm di tích, người dân đào bới tìm sắt vụn,.... nên nhiều thành phần di tích đã bị biến dạng hoặc biến mất, trở thành đồng ruộng, phố xá, nhà cửa,…

Trong thời gian qua mặc dù các ngành, các cấp đã có những hoạt động thiết thực để bảo tồn, tôn tạo khu Di tích chiến trường Điện Biên Phủ nhưng để có hiệu quả, bền vững và xứng với tầm vóc lịch sử dân tộc là vấn đề lớn cần sự chung tay của cả cộng đồng. Từ việc hoàn thành lập hồ sơ, thực hiện thủ tục xếp hạng, khoanh vùng bảo vệ các di tích thành phần cho đến việc tôn tạo, trùng tu nhằm tạo thêm nhiều điểm đến thu hút du khách, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần chiến đấu anh dũng của các thế hệ cha ông.

Với ý nghĩa to lớn của văn hoá đối với dân tộc, với các thế hệ tương lai của đất nước, ngày Di sản văn hoá cũng là dịp để mỗi người dân nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, có ý thức trách nhiệm bảo vệ các di sản văn hoá. Hơn ai hết, những người quản lý và trực tiếp hoạt động bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích cần tiếp tục nâng cao tinh thần, trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm, đồng thời động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá dân tộc. Bên cạnh đó, những tổ chức, cá nhân có công lao trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hoá cần có hình thức khen thưởng thích hợp và ngược lại, cơ quan quản lý di tích phối hợp chặt chẽ với các ngành bảo tồn, bảo tàng, công binh; vận dụng vật liệu, công nghệ mới; xã hội hóa việc bảo tồn, tôn tạo một số thành phần di tích để huy động nguồn kinh phí từ các doanh nghiệp và sự giúp đỡ của người dân. Bên cạnh bảo tồn, bảo vệ di tích; công tác hướng dẫn du khách chuyên nghiệp cũng là những nhiệm vụ quan trọng cần được đầu tư, xem trọng.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã góp phần to lớn vào công cuộc giải phóng đất nước, là mốc son chói lọi trong lịch sử nước nhà. Để di sản văn hóa là nơi khẳng định sức sống của lịch sử, của cộng đồng, là tinh hoa của dân tộc; để nhiều năm sau đó và mãi mãi về sau, không chỉ riêng khu Di tích chiến trường Điện Biên Phủ mà tất cả di sản văn hoá của Việt Nam luôn trường tồn và ngày càng nhiều hơn nữa những di sản văn hóa Việt Nam trở thành di sản thế giới thì trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và mỗi người dân là vô cùng to lớn./.

Huyền Trang

 


[ ]

Tin liên quan
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BẢO TÀNG CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
 
  Th? vi?n ?nh
Liên k?t web
Th?ng kê
 

 

Trang thông tin điện tử BẢO TÀNG CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Nam Hải - Giám đốc
Địa chỉ: Phố 3, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoai: Văn phòng: 0215.3.828208. Phòng bán vé tại Bảo tàng: 0215.3.831341; Mail: btctlsdbp@gmail.com
Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ