Xem tất cả
S? ?? h??ng d?n th?m quan
Qu?ng cáo
 
  Giới thiệu chung      
Vị trí việc làm và cơ cấu viên chức của Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

 

Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ là Di tích đặc biệt cấp Quốc gia theo Quyết định 1272/QĐ-TTg ngày 12/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 1960 bắt đầu đưa vào trùng tu, tôn tạo và phục vụ khách tham quan. Những năm gần đây, nguồn thu từ phí tham quan tại Bảo tàng và các điểm di tích ngày càng tăng, năm sau luôn cao hơn năm trước, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên. Hiện nay Di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ cũng là thế mạnh chính thu hút khách du lịch, là cơ sở để phát triển du lịch văn hóa, trải nghiệm và tâm linh. Làm tốt công tác quản lý và phát huy giá trị Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ là điều kiện tiên quyết để phát triển du lịch, đưa Điện Biên trở thành điểm đến yêu thích của Nhân dân trong và ngoài nước.

Theo đó đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là nguồn lực quan trọng, là yếu tố then chốt, quyết định trong việc thực hiện các nhiệm vụ đã được giao. Với tính chất công việc đặc thù, hoạt động trên một địa bàn rộng thì việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu đội ngũ viên chức là rất cần thiết nhằm quản lý, sử dụng, đánh giá viên chức, lao động tại từng bộ phận trong từng lĩnh vực cụ thể từ đó sắp xếp bố trí nhân lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo khoa học, hiệu quả và phát huy được năng lực, khả năng công tác của viên chức, người lao động. Đây cũng là cơ sở để đơn vị rà soát lại tổ chức bộ máy, đội ngũ viên chức, xác định từng vị trí việc làm gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và đề xuất vị trí việc làm, số biên chế cần thiết để đảm bảo tính chất quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ trong thời gian trước mắt và lâu dài.

Với số lượng 86 viên chức, lao động gắn với nhiều vị trí việc làm (hoạt động nghề nghiệp và hỗ trợ, phục vụ) chia thành 2 phòng (phòng Hành chính - Tổng hợp và phòng Nghiệp vụ) phân bố làm việc tại nhiều bộ phận, điểm di tích khác nhau, về cơ bản đã đáp ứng được phần nào yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ. Mỗi vị trí việc làm đều có khung năng lực riêng, là cơ sở để đơn vị bố trí, sử dụng viên chức; đánh giá chất lượng viên chức hằng năm và rà soát lại đội ngũ viên chức đối chiếu với tiêu chuẩn để bố trí lại cho phù hợp.

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế cơ cấu về giới tính nữ đông hơn nam (Nữ 52/63, nam 11/63) là khó khăn lớn đối với Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong khi quản lý, bảo vệ các di tích đòi hỏi phải là nam (trực bảo vệ 24/24). (Hiện tại, nhiều viên chức nữ tại đơn vị đang thực hiện soát vé, bảo vệ ban ngày). Bên cạnh đó, trình độ đào tạo về chuyên môn lĩnh vực Bảo tàng và Di sản Văn hóa còn ít, cũng ảnh hưởng không nhỏ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Có những viên chức còn kiêm nhiệm nhiều việc và những nhiệm vụ khác ngoài chuyên môn nên khó xác định tên gọi vị trí việc làm hoặc đưa vào vị trí nào cho phù hợp và thời gian hoàn thành cũng như sản phẩm đầu ra khi xây dựng Đề án vị trí việc làm. Tại Di tích Nà Nhạn bao gồm nhiều Di tích thành phần chưa có biên chế, hiện tại đơn vị đang duy trì Hợp đồng ngắn hạn đối với 04 người địa phương, gây khó khăn trong công tác quản lý về con người, tài sản cũng như tầm quan trọng đặc biệt của khu di tích này.

Trong những năm qua, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ luôn làm tốt công tác đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý biên chế theo hướng tập trung, thống nhất, đẩy mạnh và hoàn thành việc xác định vị trí việc làm để trên cơ sở đó bố trí số biên chế hợp lý cho từng tổ, bộ phận. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để sắp xếp, đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy, những vị trí còn thiếu, đồng thời thực hiện có hiệu quả Đề án tinh giản biên chế đã xây dựng từ năm 2015. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từng bước thực hiện tự chủ, đẩy mạnh xã hội hóa quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ, xem đây là khâu đột phá.

Ngoài ra đơn vị còn quan tâm, tạo điều kiện và cử nhiều viên chức đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn và dài hạn nhằm nâng cao chất lượng viên chức trong việc thực thi các nhiệm vụ được giao, đáp ứng ngày một tốt hơn vị trí việc làm theo đề án đã xây dựng. Trong thời gian tới, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ hướng tới xây dựng đội ngũ viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt, đạo đức lối sống trong sáng có cơ cấu phù hợp với Chiến lược phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ đồng thời có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

- Hồng Nhung -


[ ]

Tin liên quan
HƯỚNG TỚI NGÀY DI SẢN VĂN HOÁ VIỆT NAM 23/11
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BẢO TÀNG CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
 
  Th? vi?n ?nh
Liên k?t web
Th?ng kê
 

 

Trang thông tin điện tử BẢO TÀNG CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Nam Hải - Giám đốc
Địa chỉ: Phố 3, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoai: Văn phòng: 0215.3.828208. Phòng bán vé tại Bảo tàng: 0215.3.831341; Mail: btctlsdbp@gmail.com
Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ