Xem tất cả
Sơ đồ hướng dẫn tham quan
Quảng cáo
 
  Tin tức      
Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và công tác phát huy giá trị di sản

Việt Nam được bạn bè thế giới biết đến không chỉ bởi một quốc gia có bề dày truyền thống lịch sử, mà còn bởi những tinh hoa văn hóa phong phú mang đậm bản sắc, những di sản thiên nhiên thế giới kì vĩ. Một quốc gia ổn định và phát triển không chỉ vững mạnh về chính trị, quân sự, phát triển kinh tế, xã hội, mà còn gìn giữ và phát triển trên lĩnh vực văn hóa. Trong những năm vừa qua, đất nước ta đã có nhiều hoạt động tuyên truyền quảng bá những hình ảnh tích cực về đất nước, con người Việt Nam thông qua nhiều hoạt động ngoại giao văn hóa, giao lưu văn hóa - nghệ thuật, trao đổi khoa học… góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước. Nhằm gìn giữ và phát huy giá trị tốt đẹp của di sản và quảng bá, đưa di sản của Việt Nam đến thế giới là trọng trách của những người làm công tác di sản. Đây là một trong những công tác vô cùng quan trọng, không chỉ lưu giữ những truyền thống lịch sử, văn hóa, thiên nhiên của dân tộc mà còn là giá trị cốt lõi, bộ mặt của một quốc gia, hơn nữa là tiềm năng mềm để thu hút, phát triển du lịch cho đất nước. Để phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, đồng thời động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc, ngày 24 tháng 02 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã kí Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg về việc hàng năm lấy ngày 23 tháng 11 là “Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam”.

Một trong những di sản quý của Quốc gia hiện nay vẫn đang được bảo tồn và phát huy giá trị là “Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ”, di tích gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, một trong những thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, một chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” được cả thế giới biết đến. Với ý nghĩa lịch sử khoa học to lớn, Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ đã được xếp hạng là Di tích cấp Quốc gia đặc biệt theo quyết định số: 1272/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Với 45 điểm di tích thành phần nằm rải rác trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, huyện Tuần Giáo và huyện Điện Biên, Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ thuộc sự quản lý của Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Trong những năm qua, Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ luôn nhận được quan tâm của Đảng, Nhà nước, đầu tư kinh phí để tu bổ, tôn tạo để gìn giữ, phát huy giá trị. Với chức năng nhiệm vụ chủ yếu là quản lý và phát huy giá trị của Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với sự tâm huyết, yêu nghề của tập thể viên chức, lao động của Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đơn vị vẫn đang nỗ lực cố gắng, gìn giữ, phát huy giá trị của di tích, tuyên truyền, giới thiệu giá trị của di sản kết hợp với quảng bá hình ảnh Điện Biên thu hút khách tham quan, nhằm gìn giữ giá trị di sản gắn liền với phát triển du lịch. Thực hiện tốt vai trò của người kế thừa và trao truyền lịch sử, làm tốt công tác gìn giữ di sản, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, văn hóa tỉnh nhà./.

Kim Nhung


[ ]

Tin liên quan
Kỷ vật “Chiếc võng cáng thương”
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tham gia Hội thi " Dân vận khéo " năm 2018
Chương trình trải nghiệm "Chúng em làm chiến sĩ Điện Biên" của học sinh trường THCS Thanh Xương
Thủ tướng Pháp Edouard Phillippe thăm di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Gặp mặt Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Chi đoàn Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tổ chức "Hội nghị triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2018 - 2019"
Ngài Đại sứ Pháp tại Việt Nam tham quan Bảo tàng và các điểm di tích lịch sử Điện Biên Phủ
Khai mạc triển lãm “Biển đảo và người chiến sỹ hải quân - Điện Biên chung sức xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”
Đoàn công tác Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch, Hiệp hội du lịch và Doanh nghiệp du lịch các tỉnh Phong Sa Ly, U Đôm Xay, Luông Pha Băng (Nước CHDCND Lào) tham quan và làm việc tại tỉnh Điện Biên
Công tác bảo quản hiện vật bằng hóa chất
 
  Thư viện ảnh
Liên kết website
Thống kê
 

 

Trang thông tin điện tử BẢO TÀNG CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Nam Hải - Giám đốc
Địa chỉ: Phố 3, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoai: Văn phòng: 0215.3.828208. Phòng bán vé tại Bảo tàng: 0215.3.831341; Mail: btctlsdbp@gmail.com
Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ