Xem tất cả
Sơ đồ hướng dẫn tham quan
Quảng cáo
 
  Tuyên truyền      
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ

Là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, linh hồn của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, người chỉ huy tối cao của Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ý thức rất rõ mối quan hệ dân tộc và giai cấp, chính trị và quân sự, chiến tranh và hòa bình... đặc biệt là những nhân tố tạo nên sức mạnh quyết định thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Cuối tháng 9 năm 1953, Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng họp tại Định Hóa (Thái Nguyên) bàn về nhiệm vụ quân sự Đông Xuân 1953-1954, kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Tổng Quân ủy phải có kế hoạch lâu dài về mọi mặt để đối phó với kẻ địch trên chiến trường toàn quốc, sau đó phải có kế hoạch đẩy mạnh những hoạt động du kích ở đồng bằng Bắc Bộ. Về hướng hoạt động lấy Tây Bắc là hướng chính, các hướng khác là hướng phối hợp. Hướng chính hiện nay không thay đổi, nhưng hoạt động thì có thể thay đổi. Phép dùng bình là phải thiên biến vạn hóa". Người chỉ đạo Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh cần tiếp tục giữ vững quyền chủ động đánh địch trên cả hai mặt trận chính diện và sau lưng địch, phối hợp trên phạm vi cả nước và phối hợp trên toàn Đông Dương để điều động các đơn vị chủ lực đánh địch ở những hướng chúng tương đối sơ hở, tiêu diệt nhiều sinh lực địch trong những điều kiện thuận lợi, buộc chúng phải phân tán lực lượng để đối phó; trong khi đó thì đẩy mạnh chiến tranh du kích trên khắp các chiến trường sau lưng địch trên phạm vi cả nước...

Ngày 20 tháng 11 năm 1953, thực dân Pháp cho quân nhảy dù xuống Điện Biên Phủ, biến vùng lòng chảo Điện Biên thành một tập đoàn cứ điểm mạnh chưa từng có nhằm giăng cái bẫy thu hút, tiêu diệt lực lượng chủ lực của ta hòng đi đến kết thúc chiến tranh có lợi cho Pháp. Trước tình hình đó, Bộ Tổng Tư lệnh nhận định: "Địch nhảy dù xuống Điện Biên Phủ cơ bản có lợi cho ta", kịp thời nhận định lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân ta bám sát địch, điều tra tìm hiểu rõ ý định của địch, tuyên truyền, giải thích cho nhân dân và có kế hoạch bảo vệ tài sản nhân dân, động viên nhân dân phục vụ bộ đội diệt địch, trừ gian... Đồng thời, cùng Trung ương và Bộ Chính trị điều chỉnh phương án và thông qua kế hoạch tác chiến Đông Xuân của Tổng Quân ủy để giành thắng lợi.

Ngày 06 tháng 12 năm 1953, chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định tình hình chiến sự Đông Xuân 1953 - 1954 và thống nhất chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược, đòn quyết định kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Người chỉ rõ " Chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng. Không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phải hoàn thành cho kỳ được". Cũng trong cuộc họp quan trọng này, Người cùng Bộ Chính trị quyết định thành lập Bộ Chỉ huy và Đảng ủy Mặt trận do Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp làm Chỉ huy trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy Mặt trận.

Trước khi lên đường ra chiến dịch, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có tới chào Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã căn dặn: "Tổng tư lệnh ra mặt trận, Tướng quân tại ngoại, Trao cho chú toàn quyền. Có vấn đề gì khó khăn, bàn thống nhất trong Đảng ủy, thống nhất với cố vấn thì cứ quyết định rồi báo cáo sau", và người nhắc: "Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh". Chính nhờ sự tin tưởng cao độ của Người mà Đại tướng đã có một "quyết định khó khăn nhất" trong cuộc đời cầm quân, đó là quyết định chuyển từ phương án "đánh nhanh, giải quyết nhanh" sang "đánh chắc, tiến chắc" và thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ đã chứng minh tính đúng đắn của quyết định này.

Là lãnh tụ của dân tộc, Người luôn sâu sát, tỷ mỷ, gần gũi với nhân dân, cán bộ, chiến sĩ. Trong suốt quá trình diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ, Người không chỉ cùng Đảng, Chính phủ, Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Chiến dịch kịp thời đề ra những quyết sách mà còn luôn quan tâm, kịp thời chỉ đạo, động viên, hướng dẫn cán bộ, nhân dân, chiến sĩ ta về mọi việc. Trong thư gửi cán bộ và chiến sĩ lên đường ra mặt trận, Người nhắc nhở: "Thu Đông năm nay, các chú lại có thêm nhiệm vụ tiến đánh vào Điện Biên Phủ để tiêu diệt thêm sinh lực địch, mở rộng thêm căn cứ kháng chiến, giải phóng thêm đồng bào còn bị giặc đè nén... Các chú phải chiến đấu anh dũng hơn, chịu đựng gian khổ hơn, phải giữ vững quyết tâm trong mọi hoàn cảnh... Bác và Chính phủ chờ tin thắng lợi để khen thưởng các chú".

Sau chiến thắng Him Lam ngày 14 tháng 3 năm 1954, Người có thư gửi cán bộ, chiến sĩ Mặt trận Điện Biên Phủ; tiếp đó, sau chiến thắng đồi Độc Lập, ngày 15 tháng 3 năm 1954, Người cùng Trung ương Đảng điện khen ngợi, động viên, cổ vũ và căn dặn cán bộ, chiến sĩ mặt trận, nhắc lại tầm quan trọng của chiến dịch này và tin tưởng cán bộ, chiến sĩ ta sẽ phát huy thắng lợi vừa qua, quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang sắp tới. Người yêu cầu cán bộ và đảng viên ở các đơn vị, cơ quan và mặt trận "phải nhận rõ vinh dự và trách nhiệm nặng nề trong chiến dịch lịch sử này, đồng thời lamd cho toàn thể chiến sĩ thấu triệt quyết tâm của Trung ương, tích cực phát huy tinh thần chiến đấu anh dũng và chịu đựng gian khổ, giành toàn thắng cho chiến dịch"; "ta phải cố gắng, chiến đấu dẻo dai, bền bỉ, chớ chủ quan khinh địch, giành toàn thắng cho chiến dịch này".

Ngày 08 tháng 5 năm 1954, một ngày sau khi kết thúc chiến dịch, Người có Thư khen ngợi bộ đội, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào Tây Bắc đã chiến thắng vẻ vang ở Điện Biên Phủ. Trong thư, Người khen ngợi cán bộ, chiến sĩ, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào địa phương đã làm tròn nhiệm vụ một cách vẻ vang nhưng không quên nhắc nhở: "Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu. Chúng ta không nên vì thắng mà kiêu, không nên chủ quan khinh địch. Chúng ta nên kiên quyết kháng chiến để tranh lại độc lập, thống nhất, dân chủ, hòa bình. Bất kỳ đấu tranh về quân sự hay ngoại giao cũng đều phải đấu tranh trường kỳ gian khổ mới đi đến thắng lợi hoàn toàn".

Với Chiến thắng Điện Biên Phủ " Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", quân và dân ta đã giáng đòn quyết định tạo bước ngoặt lịch sử làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Giơnevơ chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp của quân và dân ta. Trong chiến thắng vĩ đại đó và cả trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã đem đến cho đồng bào, chiến sĩ cả nước con đường đúng đắn, niềm tin sắt đá, sức mạnh phi thường để vượt qua mọi khó khăn, gian khổ đi đến thắng lợi hoàn toàn, để "Quân ta vui hát khải hoàn ca".

Tổng hợp từ Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chiến thắng Điện Biên Phủ Giá trị hiện thực và lịch sử (07/5/1954 - 07/5/2019)

Đinh Trang


[ ]

Tin liên quan
CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ NGƯỜI PHÁT HIỆN, TỐ GIÁC, NGƯỜI ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC
VỀ ĐIỆN BIÊN NGHE KỂ CHUYỆN ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
LỄ HỘI TÉ NƯỚC – BUN HUỘT NẶM CỦA DÂN TỘC LÀO Ở TỈNH ĐIỆN BIÊN
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XII ĐẾN CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN
KỶ NIỆM GẶP ANH HÙNG PHÁO BINH - PHÙNG VĂN KHẦU
Đón Tế Kỷ Hợi 2019 trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng
Điệu xòe yêu thương
Hoa Ban rạng rỡ đất Mường Thanh
40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc
Trải nghiệm Pá Khoang - Ngắm hoa Anh Đào
 
  Thư viện ảnh
Liên kết website
Thống kê
 

 

Trang thông tin điện tử BẢO TÀNG CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Nam Hải - Giám đốc
Địa chỉ: Phố 3, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoai: Văn phòng: 0215.3.828208. Phòng bán vé tại Bảo tàng: 0215.3.831341; Mail: btctlsdbp@gmail.com
Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ