Xem tất cả
S? ?? h??ng d?n th?m quan
Qu?ng cáo
 
  Nhà trưng bày và Di tích      
Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đào tạo, bồi dưỡng thuyết minh viên giai đoạn 1
Cuối tháng 5 năm 2013, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã tiến hành kiểm tra, đánh giá và tuyển chọn cán bộ làm công tác thuyết minh, bổ sung lực lượng thuyết minh viên trong đơn vị. Nằm ...
3
 
  Th? vi?n ?nh
Liên k?t web
Th?ng kê
 

 

Trang thông tin điện tử BẢO TÀNG CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Nam Hải - Giám đốc
Địa chỉ: Phố 3, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoai: Văn phòng: 0215.3.828208. Phòng bán vé tại Bảo tàng: 0215.3.831341; Mail: btctlsdbp@gmail.com
Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ