Xem tất cả
S? ?? h??ng d?n th?m quan
Qu?ng cáo
 
  Nghiệp vụ      
Ghi nhận trong công tác sưu tầm hiện vật
Chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng, công trình Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2012, cho đến nay đã hoàn thiện giai đoạn 1 trong đó nổi bật là Nhà ...
TRIỂN LÃM ẢNH, BẢN ĐỒ “BIỂN ĐẢO TRONG LÒNG TỔ QUỐC”
Thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác sưu tầm, thẩm định, công bố, sử dụng các tài ...
Sở chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ
Nằm ở khu trung tâm Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, là cơ quan đầu não của Thực dân Pháp, điều hành mọi hoạt động chiến sự diễn ra tại lòng chảo Điện Biên Phủ. Dưới sự chỉ đạo của De Castries, viên ...
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN LÃM “BIỂN ĐẢO TRONG LÒNG TỔ QUỐC”
Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TW lần thứ 4 (khóa X) ngày 09 tháng 02 năm 2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020” và Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 ...
Nhìn lại công tác sưu tầm của Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong những năm qua
Ra đời cách đây hơn 50 năm, sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954), năm 1955, Phòng Truyền thống Trung đoàn 174 (Đại đoàn 316) ra đời, đã sưu tầm và trưng bày nhiều tài liệu hiện vật về ...
Kỷ vật Điện Biên Phủ - câu chuyện của ký ức
Dịp cuối năm 2013, trong nỗ lực sưu tầm hiện vật chuẩn bị cho công tác trưng bày nhà Bảo tàng mới phục vụ dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, cơ may đến với Bảo tàng Chiến thắng ...
Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đẩy mạnh sưu tầm hiện vật trong năm 2013
Xác định rõ công tác sưu tầm hiện vật là một trong các hoạt động chính, quan trọng của Bảo tàng, phục vụ công tác nghiên cứu và trưng bày hiện vật, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ luôn coi ...
 
  Th? vi?n ?nh
Liên k?t web
Th?ng kê
 

 

Trang thông tin điện tử BẢO TÀNG CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Nam Hải - Giám đốc
Địa chỉ: Phố 3, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoai: Văn phòng: 0215.3.828208. Phòng bán vé tại Bảo tàng: 0215.3.831341; Mail: btctlsdbp@gmail.com
Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ