Xem tất cả
S? ?? h??ng d?n th?m quan
Qu?ng cáo
 
  Giới thiệu chung      
Lịch sử và ý nghĩa ngày Gia đình Việt Nam 28/6
Gia đình là một tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại ...
Vị trí việc làm và cơ cấu viên chức của Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trực tiếp làm công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di tích lịch sử Chiến trường ...
HƯỚNG TỚI NGÀY DI SẢN VĂN HOÁ VIỆT NAM 23/11
Hoà chung không khí thi đua trong cả nước, những ngày cuối tháng 11, tinh thần lao động, làm việc của các nhân viên, cán bộ ngành văn hoá, những người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản ...
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BẢO TÀNG CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
 
  Th? vi?n ?nh
Liên k?t web
Th?ng kê
 

 

Trang thông tin điện tử BẢO TÀNG CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Nam Hải - Giám đốc
Địa chỉ: Phố 3, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoai: Văn phòng: 0215.3.828208. Phòng bán vé tại Bảo tàng: 0215.3.831341; Mail: btctlsdbp@gmail.com
Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ