Xem tất cả
S? ?? h??ng d?n th?m quan
Qu?ng cáo
 
  Kho - bảo quản      
Đôi điều trong công tác phục chế, bảo quản hiện vật
Với chức năng bảo tồn và phát huy giá trị di tích chiến trường Điện Biên Phủ, trong những năm qua, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã không ngừng đổi mới về mọi mặt công tác, nâng cao chất ...
 
  Th? vi?n ?nh
Liên k?t web
Th?ng kê
 

 

Trang thông tin điện tử BẢO TÀNG CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Nam Hải - Giám đốc
Địa chỉ: Phố 3, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoai: Văn phòng: 0215.3.828208. Phòng bán vé tại Bảo tàng: 0215.3.831341; Mail: btctlsdbp@gmail.com
Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ